การซื้อของขวัญบัตรกำนัล

ของขวัญบัตรกำนัลนี้จะถูกส่งอีเมลให้กับผู้รับหลังจากรายการสั่งซื้อของคุณได้ทำการชำระเงินแล้ว

ฉันยอมรับและเข้าใจในเงื่อนไขของขวัญบัตรกำนัลไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้.